Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").

Správca osobných údajov

Správcom a hlavným spracovateľom osobných údajov zákazníkov a návštevníkov eshopu najlacnejsiebiokrby.cz je firma Fenster s.r.o. (IČO: 46087206 - ďalej len "správca") so sídlom Klimovská 596/2, Žilina - Trnové, 010 01. Neváhajte sa nás opýtať na všetko, čo súvisí s ochranou Vašich osobných údajov a to telefonicky na čísle +421 948 555 762 alebo emailom na adrese info@najlacnejsiebiokrby.sk.

Zdroje osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje v drvivej väčšine u objednávok v eshope a to na základe kúpnej zmluvy a teda obchodného zákonníka SR. Záujemcovia o služby a tovar sa môžu na základe svojej slobodnej vôle registrovať v eshope a uľahčiť si tak opakované nákupy - to je zároveň druhým zdrojom osobných údajov. Rovnako tak sa môžu návštevníci webu na základe informovaného súhlasu sa spracovania osobného údaje (emailové adresy) prihlásiť k odberu emailového newsletteru.

Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu zákazníka, ktorý objednáva tovar v eshope (napr. meno, priezvisko, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so zákazníkom (kontaktné údaje - napr. fakturačná a kontaktná adresa, telefónne číslo, e- mailová adresa, fax)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie na účely overenia platby)
 • ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom marketingovej komunikácie a i.)
 • IP adresy a cookies súbory sú systémom eshopu automaticky zaznamená, ale nie sú už ďalej ručne spracovávané
 • vaše preferencie a záujmy vychádzajúce zo správania na webe
 • iné informácie s využitím vlastných ankiet alebo dotazníkov

Účel spracovania osobných údajov

Požadované informácie potrebujeme pre pochopenie Vašich potrieb a poskytnutie lepšieho zákazníckeho servisu a zážitku z nakupovania.

 • Interne uchovávame tieto údaje v databáze eshope a v prípade objednávok potom v systémoch skladové hospodárstvo, systému pre expedíciu objednávok a účtovnom systéme.
 • Dáta zákazníkov odovzdávame na spracovanie prepravcom (Slovenská pošta, UPS), ktorí zabezpečujú dopravu Vašej objednávky.
 • Spracovateľom zákazníckych dát je okrem nás digitálny agentúra (externá firma) NorthHUB spravujúce technicky chod eshopu a súvisiace digitálny marketing.
 • Informácie získané od zákazníkov a záujemcov o naše produkty využívame pre inovácie našich produktov a služieb.
 • Záujemcom o naše produkty, ktorí explicitne súhlasia, rozosielame na základe informovaného súhlasu obchodné oznámenia v podobe emailového newsletteru.

Práva dotknutých osôb

V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovania,
 • kategórie predmetných osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
 • ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • Požiadať správcu o vysvetlenie.
 • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
 • Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
 • Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
 • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.Požádat správce o vysvětlení.

Spôsob ochrany osobných údajov

Všetka komunikácia Vášho prehliadača s našim webovým serverom je šifrovaná protokolom HTTPS a nemožno ju tak po ceste odchytiť. Vami poskytnuté dáta sú bezpečne uložené v databáze eshope, heslá šifrované. Pravidelne vykonávame bezpečnostný audit a nasadzujeme všetky dostupné bezpečnostné záplaty pre technické riešenie eshopu.

Technickým riešením eshopu je open source platforma Magento verzia 1.7.0.2, ktorú spravuje združenie fyzických osôb NorthHUB. Informácie súvisiace s GDPR pre Magento 1.x nájdete na stránkach dodávateľa technického riešenia eshopu (v anglickom jazyku).

Doba spracovania osobných údajov

Doba spracovania osobných údajov v rámci kúpnej zmluvy sa riadia obchodným zákonníkom a ďalšími zákonmi SR (napr. O účtovníctve a daniach) a Vaše údaje na základe kúpnej zmluvy tak musíme zo zákona archivovať až po dobu 15 rokov .. V prípade osobných údajov získaných informovaným súhlasom je lehota na uchovanie takýchto údajov bez ďalšieho explicitného vyžiadanie súhlasu 5 rokov.

Zoznam cookies, s ktorými systém eshopu pracuje

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené cookies, ktoré zhromažďujeme a aké informácie ukladajú.

Název COOKIEPoužití COOKIE
CART Asociácia s Vaším nákupným košíkom.
CATEGORY_INFO Ukladá informácie o kategórii, čo umožňuje rýchlejšie zobrazenie stránok.
COMPARE Položky, ktoré ste si uložili pre neskoršie porovnanie produktov.
CURRENCY Vami preferovaná mena eshopu
CUSTOMER Šifrovaná forma vášho zákazníckeho čísla a jazykové verzie eshopu.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, či ste aktuálne prihlásení v eshope ako registrovaný zákazník.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verzia zákazníckej skupiny, ak ste prihlásený.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukladá číslo zákazníckeho segmentu.
EXTERNAL_NO_CACHE Príznak či sa má obsah eshopu použiť cache alebo nie.
FRONTEND Vaše ID sedenie uloženého na našom serveri.
FRONTEND_CID Vaše ID sedenie uloženého na našom serveri.
GUEST-VIEW Umožňuje hosťom bez registrácie upravovať položky košíka.
LAST_CATEGORY Naposledy navštívená kategória eshopu.
LAST_PRODUCT Naposledy vyhľadaný produkt eshopu.
NEWMESSAGE Príznak, či ste dostali novú správu od eshopu.
NO_CACHE Indikuje či je použitá keš pamäť.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informácie o Vašom košíku a nákupné histórii.
POLL Čísla ankiet v ktorých ste hlasovali.
POLLN Informácie o anketách, v ktorých ste hlasovali.
RECENTLYCOMPARED Položky, ktoré ste naposledy porovnávali.
STF Informácie o produktoch, ktoré ste odporučili emailom Vašim známym.
STORE Jazyk eshopu, ktorý bol prednastavený alebo Vami vybraný.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Príznak, či zákazník povolil použitie cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, ktoré ste si naposledy prezerali.
WISHLIST Šifrovaný zoznam produktov pridaných na zoznam prianí.
WISHLIST_CNT Počet položiek na Vašom zoznamu želaní.

Externé moduly eshopu a nástroje tretích strán potom v rámci domény pixiecrew.cz pracujú s týmito cookies:

Název COOKIEPoužití COOKIE
COOKIELAW Príznak či bol návštevník informovaný o cokies a potvrdil svoju informovanosť.

Marketingové nástroje tretích strán

Okrem vlastného merania a prevádzkových cookies v našom eshope využívame aj služby tretích. Predovšetkým preto, aby sme boli schopní stále zlepšovať náš web a poskytovať lepšie služby / zákaznícky servis.

LiveZilla Live Help